DIE WÊRELD MOET WEET

Die Suid-Afrikaanse burgerregteorganisasie AfriForum het ’n omvattende internasionale veldtog vir die beskerming van burgerregte in Suid-Afrika van stapel gestuur. ’n Besoek aan die VSA is in Maart onderneem en verskeie ander lande op bykans al die vastelande sal as deel van dié veldtog besoek word. Brandpunte waarop daar in die besonder gefokus sal word, sluit onteiening sonder vergoeding in, asook plaasmoorde, haatspraak en die Suid-Afrikaanse regering se heldeverering van menseregteskenders.

Die veldtog rus op drie bene, naamlik:

  • bewusmaking oor die situasie in Suid-Afrika;
  • steunwerwing onder meningsvormers, regerings en ander besluitnemers; en
  • mobilisering van die Suid-Afrikaanse diaspora en buitelanders wat ’n belang in Suid-Afrika het, om tot sinvolle aksie oor te gaan.

WYSIGINGS AAN GELYKHEID- EN DISKRIMINASIEWETGEWING

Die wysigings aan die Wet op die Bevordering van Gelykheid en Voorkoming van Onbillike Diskriminasie 4 van 2000 (Engels: PEPUDA) sal verreikende gevolge vir alle Suid-Afrikaners inhou. Dit dring ook direk in teen die regte…

STOP BEOOGDE VUURWAPENWET!

Volgens ’n beoogde konsepwysigingswet sal geen persoon voortaan meer ’n vuurwapen mag koop/besit vir selfverdediging nie. Burgers moet oor die vermoë beskik om hulself en hulle gesinne, binne die raamwerk van die wet, teen misdadigers…